Zasilanie systemów alarmowych

Zasilanie systemów alarmowych

W wielu miejscach spotykane są nowoczesne systemy alarmowe. Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak ważne jest zabezpieczenie mienia firmy. Nie zapominajmy o zasilaniu systemów alarmowych, które pozwala na sprawne działanie urządzeń, bez przerwy. Zasilacze i akumulatory w alarmowych systemach pełnią niezwykle ważną rolę. Ich uszkodzenie może wpłynąć na pracę systemu. O czym warto wiedzieć? Jak wyglądają zasady zasilania systemów alarmowych? Jakie rozwiązanie jest godne uwagi?

Zasilanie systemów alarmowych – ważna zasady

Okazuje się, że każdy system alarmowy wymaga określonego rodzaju zasilania. To zadanie jest zrealizowane za pomocą następujących urządzeń:

  • Baterie, zazwyczaj w formie chemicznego źródła energii – obejmują jeden lub kilka żelowych akumulatorów.
  • Urządzenia zasilające, które zapewniają zasilanie podstawowe i przełączenia na rezerwowe zasilanie (w razie zaniku zasilania głównego). Ponadto, wpływają na kontrolę ładowania i obsługę re4zerwowego źródła prądu. 

W alarmowych systemach istotna jest centrala systemu. Integralną jej częścią jest zasilacz. Urządzenie jest zasilane częścią elektroniki, która steruje systemem i znajduje się w jednej obudowie razem z akumulatorem. Pamiętajmy o tym, że pojemność akumulatora musi być dobrana odpowiednio i wynika ona z bilansu energetycznego. 

Źródła zasilające

Najczęściej sercem całego systemu tego typu jest centrala alarmowa. Do niej dołączone są linie wyjściowe i wejściowe. W celu prawidłowego działania, trzeba zadbać o zasilanie z dwóch niezależnych źródeł – rezerwowego i podstawowego. Każde źródło powinno pokrywać zapotrzebowania na energię i zapewniać odpowiednią pracę systemu. Warto podkreślić, że centrale alarmowe muszą odznaczać się odpornością na zamianę polaryzacji zasilania. Nie powinniśmy odwracać biegunowości zasilania akumulatorów. Zasilacza centrali ma określoną moc i wydajność prądową. Dobranie rezerwowego źródła zasilania wiąże się ze stosowaniem zaleceń producenta centrali. 

Użytkowanie akumulatora o większej pojemności jest możliwe, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe zewnętrzne układy zasilające. Najczęściej nie są one kontrolowane bezpośrednio przez centralę. Moduły zewnętrzne z własnymi zasilaczami sieciowymi muszą być zasilane prądem przemiennym z tej samej fazy, co centrala alarmowa. 

Typy zasilaczy

W alarmowych systemach występuje kilka typów zasilaczy, które warto poznać. Są one następujące:

  • Typ A – to zasilacz podstawowy i rezerwowy, kontrolowany oraz doładowywany przez SSWiN.
  • Typ B – to zasilacz podstawowy i rezerwowy, nie doładowywany przez SSWiN.
  • Typ C – zasilacz podstawowy, który ma skończoną pojemność. Jest to na przykład akumulator. 

Awaryjne zasilanie dla systemów sygnalizacji włamania i napadu jest realizowane z użyciem bezobsługowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, z rekombinacją gazów. Wyróżnić można dwie technologie budowy akumulatorów, gdzie najważniejsza różnica dotyczy sposobu wiązania elektrolitów. Pierwsze rozwiązanie to technologia żelowa. Rekombinacja gazów odbywa się z użyciem kanalików tlenowych, które mają strukturę żelu. Druga opcja to technologia AGM. Do rekombinacji gazów wykorzystuje ona zjawisko napięcia powierzchniowego w komórkach separatora. Urządzenie wykonuje się z odpowiednej maty szklanej. 

Nowoczesne systemy alarmowe dają wiele możliwości. Dzięki nim można chronić ważne dokumenty i cenne rzeczy w firmach, zapobiegając włamaniom i dewastacjom. Musimy mieć na uwadze ważne zasady zasilania systemów alarmowych. Proces doboru takiego systemu nie zawsze jest łatwy. 

About the author