wycinka drzew

Wycinka drzew

Czy dzisiaj wycinka drzew jest potrzebna?. Tak naprawdę trzeba mieć świadomość, że nie możemy wyciąć żadnego drzewka bez odpowiedniej zgody. Oczywiście w tym wszystkim musimy liczyć się z faktem, że ustawa o ochronie praw przyrody jest w tym wypadku dla nas poważną przeszkodą. Pamiętajmy, że nielegalna wycinka może podlegać poważnej karze grzywny, zwłaszcza jeśli tego typu zarzuty zostaną nam udowodnione. Wspomniane prawo jakby nie patrzeć, mocno się zmieniło, ponieważ dzisiaj nie do końca potrzebujemy zezwolenia na wycinkę określonych gatunków drzew.

Drzewo może być uszkodzone

Taka wiedza może faktycznie przydać nam się w momencie gdy przyjdzie nam budować dom, a na naszej posesji będzie znajdować się drzewo, które automatycznie stanie się dla nas przeszkodą. Nigdy nie powinniśmy podejmować sami działania, tylko lepiej po prostu dowiedzieć się, co możemy zrobić ze wspomnianym drzewem i czy faktycznie potrzebujemy zezwolenia na taką wycinkę. Oczywiście chodzi tu o zwykłe drzewa, czyli takie, które w żaden sposób nie są podjęte ochroną przyrodniczą. Najczęściej wycina się drzewa znajdujące się blisko dróg publicznych, które podlegają w praktyce pod dane miasto czy też gminę. Oczywiście wszystko musi być robione bez dodatkowych nadużyć. Jest to szczególnie ważne w kwestii samorządowców, którzy bardzo często naginali przepisy, często nawet je łamiąc i nie ponosząc za to konsekwencji. Jeśli więc chcemy wyciąć problematyczne drzewo, to powinniśmy postarać się o zgodę wójta, burmistrza czy też prezydenta danego miasta. Jakby nie patrzeć są to osoby, które są dzisiaj upoważnione do wydawania tego typu zezwoleń. Jeśli nie do końca orientujemy się w tak trudnym temacie warto zajrzeć na https://fixly.pl/kategoria/wycinka-drzew. To właśnie tam uzupełnimy naszą wiedzę o aktualnie obowiązujące przepisy.

Warto zabezpieczyć się prawnie

W ten sposób unikniemy łamania prawa, nawet jeśli zrobilibyśmy to zupełnie nieświadomie z braku powszechnej wiedzy w tym temacie. Pamiętajmy, że drzewa chore i zniszczone o wiele łatwiej jest poddać wycince niż zdrowe czy też wiekowe, które posiadają jakieś konkretne walory historyczne. Niektóre gatunki drzew w Polsce niezależnie od wszystkiego znajdują się pod ścisłą ochroną i ich wycięcie w żaden sposób nie jest możliwe. Musimy więc się liczyć z tym, że nie zawsze uzyskamy odpowiednią zgodę, na podjęcie takich działań. To bardzo ważne, ponieważ nieznajomość prawa nie zwalnia nas w żaden sposób z ewentualnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody w przyrodzie.

About the author